ReadyPlanet.com
dot dot
bulletลงประกาศฟรี
Pattaya Event

กิจกรรมเดือน กรกฏาคม 2559

เปิดประสบการณ์การแข่งขันวิ่งสุดยิ่งใหญ่ กับสุดยอดมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ "พัทยามาราธอน 2016"

 

"พัทยามาราธอน 2016"

           พัทยามาราธอน เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนซึ่งเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬามหาชนและเป็นประเพณีสำหรับเมืองพัทยาที่สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแข่งขันวิ่งเพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว ยังเป็นการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและเมืองพัทยาในด้านการพัฒนาการกีฬาให้มีความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น และเพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เมืองพัทยาจึงได้กำหนดจัดการแข่ง ขันพัทยามาราธอน ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเชิญชวน และสร้างกระแสให้สื่อมวลชนทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศเกิดความสนใจร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์งานพัทยามาราธอนกันมากขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกกำลังกายและสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมด้านการกีฬา ให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ให้เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับสากล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.